Bodem – het lijkt niet zo’n sexy onderwerp, maar de bodem is wel heel belangrijk! Bewust Bodemgebruik heeft veel kennis over bodem en schreef acht dingen die je over bodem moet weten.

1. Meer dan 95% van ons voedsel komt van de bodem. De kwaliteit van de bodem beïnvloedt de kwaliteit van ons voedsel, met name in relatie tot belangrijke sporenelementen zoals seleen[1] en zink, en tot smaak.

[1] Seleen of selenium is een spoorelement dat ook als antioxidant functioneert. Seleen zit in de lever en beschermt rode bloedlichaampjes en cellen tegen beschadiging. Seleen maakt zware metalen die door verontreiniging in voeding terechtkomen minder giftig.

2. Een lepel met gezonde bodem bevat meer levende organismen dan mensen op aarde. Hoe vruchtbaarder de bodem, hoe meer organismes erin leven. Deze organismes zijn zowel bacteriën en schimmels, als grotere bodemdieren zoals nematoden, wormen en mieren. Zij zijn allemaal belangrijk voor de gezondheid van de bodem.

3. Bodem is een mix van mineralen van stenen (45%), organisch stof (inclusief de piepkleine bodemdiertjes) (5%), lucht (25%) en water (25%). Het duurt ongeveer 500 jaar om 1 inch bodem te vormen.

4. Bodem bevat meer koolstof dan de atmosfeer en alle bossen op de wereld samen. Bodem speelt daarmee een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. Hoe gezonder de bodem, des te meer koolstof het kan opslaan.

5. Organisch stof of humus in de bodem bestaat uit ongeveer 50% koolstof. Iedere gram humus kan 20 keer zijn eigen gewicht aan water vasthouden; bodems met een hoog gehalte organisch stof werken daarmee als een spons voor hevige neerslag en zijn een buffer voor gewassen in droge tijden.

6. Een manier om het gehalte organische stof in de bodem te verhogen, is door compost (organisch materiaal) aan de bodem toe te voegen.

7. Het meeste akkerland wereldwijd heeft 30- tot 40% van zijn organisch stof verloren. Grasland dat niet wordt overbegraasd, zorgt voor opbouw van organisch stof.

8. Met de huidige snelheid van bodemdegradatie (het proces waarbij de kwaliteit van de bodem vermindert) hebben we nog maar bodem ‘over’ om ons slechts de komende 60 jaar van voedsel te voorzien. Bodemdegradatie in landen met gematigd klimaat gaat minder snel maar zelfs in de UK is er nog maar voldoende bodem voor 100 oogstjaren.