Freerk Visserman is 1 van de 14 beroepsbinnenvissers op de Friese Boezem in Friesland. Tijdens Food Filmfestival komt hij met paling naar Scheveningen die je kunt ‘adopteren’. We vroegen Freerk naar de hoe het nu met de paling en palingvisserij gaat, en wat het ‘adopteren’ van een paling dan precies inhoudt. 

Hoe vis jij naar paling?
Sinds een paar jaar vissen wij volgens het ‘decentraal aalbeheersplan’. Dit houdt in dat wij volgens een quotum vissen, glasaal uitzetten en (volwassen) schieraal langs visonvriendelijke kunstwerken (gemalen, stuwen) helpen door deze te vangen en vervolgens uit te zetten op zee. Wij zijn de enige palingvissers in Nederland die het hele jaar op paling mogen vissen (binnen quotumgrenzen) in plaats van een gesloten periode zoals de rest van Nederland. Het positieve van deze manier van vissen is dat je balans houdt in leeftijdklassen in plaats van jonge paling (toekomst) wegvist.

Wat is er zo bijzonder aan paling?
Paling is de meest mysterieuze vissoort van de wereld. Zo zijn er tot op heden nog steeds geheimen die wij nog niet hebben ontrafelt. De Paling groeit op in zoetwater, tot de dag dat hij de drang van voortplanting krijgt en hij zich klaar gaat stomen voor de 6000 kilometer lange reis naar de Bermudadriehoek. Dit klaarstomen gaat in de vorm van vet opbouwen (onderweg eten ze niet meer) en een dikke huid tegen het zoute water.
De paling schijnt al uit de prehistorie te komen en schijnt op latere leeftijd zijn geslacht te bepalen. Dit beschermd de paling ook tegen uitsterven, bij daling van de populatie worden er meer vrouwelijke (dikke schieraal) geproduceerd.

Waarom is het wegtrekken van paling zo belangrijk?
Door het mysterieuze/eigenwijze karakter van de paling is het nog steeds niet mogelijk om paling te kweken. Hoewel het met veel moeite wel al wel gelukt is om jonge palinkjes te produceren, is het niet gelukt om deze vervolgens aan het eten krijgen, waardoor ze maar 7 dagen te leven hebben. Ook zal de paling een belangrijke rol spelen in andere aspecten van de voedselketen als je weet dat iedere paling voor zo’n miljoen nakomelingen zorgt.
Waarom kom je naar Food Filmfestival met jouw paling?
Ik kom om de mensen het verhaal van paling en de beroepsbinnenvisserij te vertellen. En dat je met een gerust hart paling kan eten van in ieder geval de ‘Fryske Fisker’ (Friese beroepsbinnenvissers). Sterker nog, door paling te eten zorg je voor het in stand houden van de palingstand. Paling heeft namelijk hulp nodig in Nederland om langs de vele hindernissen te komen. Ook wil ik natuurlijk onze sector een toekomst geven en behoeden van uitsterving, wat dichterbij ligt dan uitsterven van de paling.

Hoe zet jij je dan in voor de (paling)visserij?
Ik ben in Friesland bezig met het opzetten van een coöperatie van van ‘Fryske Fiskers’ om zo de mensen goede, veranwoordelijk gevangen, gezonde paling te kunnen aanbieden en de Nederlandse historische waarde van paling en palingvisserij te behouden.

En je kunt bij jou een paling adopteren tijdens Food Filmfestival?
Ja, ik wil bezoekers de mogelijkheid geven om de paling te helpen door het adopteren van een volwassen paling (schieraal), die we vervolgens in Scheveningen de vrijheid geven om richting Mexico te gaan, zodat zei zorgen voor nakomelingen. Het geld wat daarmee wordt opgehaald wordt vervolgens ook weer gebruikt voor de inkoop van glasaal (jonge paling). Ik zou bijvoorbeeld van het publiek willen weten wat zij voor dit ‘adoptiegeld’ terug willen zien, naast de uitnodiging van het uitzetten van de aangekochte glasaal.

Bestel nu je tickets voor het Food Filmfestival.