Midden op de avond – na diner en voor de hoofdfilm in onze Buiten Bio Scoop – krijgen in De Grote Bodem Show akkerbouwers en specialisten het podium. In de show gaan zij de wereld van de bodem en de relatie tot ons voedsel verkennen. We stellen ze hier alvast aan je voor.

Tijdens de Grote Bodem Show ligt de nadruk niet op beleidsmakers, politici of andere experts, maar op de mensen die elke dag weer met hun poten in de klei staan: de boeren. Akkerbouwers Lizelore Vos, die op haar biodynamische bedrijf veel bezig is met de invloeden van mens; dier en kosmos op de teelt, en Arnout den Ouden die meer voldoet aan het gangbare beeld van een akkerbouwer, hebben beiden dagelijks te maken met de realiteit. In de productiekeuzes die zij maken laten zij zich leiden door verschillende invalshoeken als filosofie, wetenschap, markt en landschap. Onder leiding van dagvoorzitter Janno Lanjouw zullen deze invalshoeken worden toegelicht door de specialisten: Filosoof Matthijs Schouten, Bodemkundige Marleen Zanen van Louis Bolk, Jasper Kaan, Chef van festivalrestaurant de Klub. En – last but not least – all the way from South Africa komt Eddie Redelinghuys: directeur van Reliance Compost. Akkerbouwers Arnout en Lizelore zullen duiden wat er door de specialisten wordt gezegd, en dit vertalen naar de dagelijkse realiteit op de boerderij.

Lizelore VosLizelore Vos

De Akkerbouwer


 

Lizelore keerde na een studie in Utrecht terug op de boerderij: een biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf van 70 hectare in de Noordoostpolder, waar ze nu al aan het derde seizoen begint. Op het bedrijf, Dames en Heren Vos, weerspiegelen de aardappels, wortels en uien de bodem waar op wordt geteeld. De bodem is de basis. En ook deze bodem zorgde er voor dat Lizelore na 26 jaar weer terug trok naar de boerderij waar ze elke dag wil ervaren wat het is om met de natuur samen te werken.

Arnout den OudenArnout den Ouden

De Akkerbouwer


 

Al van jongs af aan wist Arnout dat hij aardappelboer wilde worden. Geen gekke keuze, want het werd hem er letterlijk met de paplepel ingegoten op het akkerbouwbedrijf van zijn ouders. Tijdens stages in Afrika en Zuid-Amerika voor zijn studie Agrarisch Ondernemerschap zag hij in de praktijk de wereldwijde verschillen in voedselvoorziening. Naast dat Arnout actief is geweest bij het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt, de Ledenraad van de Rabobank en in de Youth Food Movement Academie heeft gezeten, is hij ook initiatiefnemer van de BuurtAkker, waar mensen aardappelen en uien oogsten om niet alleen te weten waar voedsel vandaan komt, maar om het ook te zien, te voelen en te ruiken!

Eddie RedelinghuysEddie Redelinghuys

De Composter


 

Eddie Redelinghuys, de oprichter van Reliance Compost is een gepassioneerde man uit Zuid Afrika. Hij gelooft in het creëren van een duurzame omgeving waarin alle levende organismes en wezens, zowel boven als onder de grond, kunnen floreren en toekomstige generaties kunnen voeden. Hier komt zijn passie vandaan, vanuit de zorg die hij voelt voor de bodem. Tot op heden heeft Eddie een historisch bodemvernieuwingsprogramma opgezet net buiten Kaapstad rondom de wijngaarden en bergen van de de Paarl regio. Zijn ultieme doel is om een organic waste recycling facility te bouwen waar waste omgezet kan worden tot vruchtbare compost.

Marleen ZanenMarleen Zanen

De Wetenschap


 

Als onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut (LBI) bestudeert Marleen de bodem onder de landbouw. Haar studie biologie in Wageningen was een bewuste keuze om veranderingen in de landbouw teweeg te brengen en het systeem te verduurzamen. Vanuit het LBI zoekt Marleen samen met boeren naar mogelijkheden om de bodem duurzaam te beheren. Het tegelijkertijd werken aan bewustwording, kennisuitwisseling, onderzoek en innovatie is daarbij belangrijk.

Matthijs Schouten_0Matthijs Schouten

De Filosoof


 

Matthijs Schouten is een Nederlandse bioloog die als ecoloog en filosoof in dienst is van Staatsbosbeheer. Hij heeft een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel aan de Universiteit Wageningen. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland). Daarnaast heeft hij een grote belangstelling voor levensbeschouwelijke kwesties, en in het bijzonder voor onze perceptie van natuur. Bij Staatsbosbeheer houdt hij zich bezig met ecologie en milieufilosofie, vooral gericht op strategische vragen.

1711Johan Elshof

De Belangenbehartiger


 

Johan werkt bij ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) als specialist water en bodem. ZLTO is een vereniging met ruim 16.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.
Johan behartigt de belangen van deze ondernemers: hij helpt hen met het verleggen van hun grenzen als vakman en als ondernemer. Daarin is aandacht voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Samen met hen kijkt hij naar kansen die er liggen om de gehele sector te verbeteren, en om die ook te benutten.

 

Janno LanjouwJanno Lanjouw

Host


 

De host van de Grote Bodem Show is Janno Lanjouw. Oprichter van het Food Filmfestival, filmenthousiasteling en diepgaande geïnteresseerd in de verhalen achter eten. Daarnaast is hij nog bij het Food Filmfestival betrokken als directeur.