Na de vertoning van The Moo Man is het podium voor melkveehouders en specialisten die in De Grote Melk Show de wereld van melk en het systeem erachter verkennen. We stellen ze hier alvast aan je voor.

Tijden De Grote Melk Show ligt de nadruk nu eens niet op beleidsmakers, politici of andere experts, maar op de echte helden van de sector: de melkveehouders. Melkveehouder Jaring Brunia, die uitgaat van de natuur en Jeroen van Wijk die meer voldoet aan het gangbare beeld van een melkboer, hebben beiden dagelijks te maken met de realiteit van melk. In de productiekeuzes die zij maken laten zij zich leiden door verschillende invalshoeken als filosofie, industrie, design en landschap.

Onder leiding van dagvoorzitter Raphaël Hoogvliets zullen deze invalshoeken worden toegelicht door specialisten: filosoof Hans Harbers, Grietsje Hoekstra van CONO Kaasmakers, ontwerpster Sietske Klooster en ecoloog Steven de Bie. Melkveehouders Jaring en Jeroen zullen duiden wat er door de specialisten wordt gezegd en dit vertalen naar de dagelijkse realiteit op de boerderij.

Dit onder toezicht van Groninger Alexander Weeber ofwel Wabbesch, die ervoor zal zorgen dat alles wat gezegd wordt begrijpelijk blijft voor de doorsnee Groninger.

Jaring-BruniaJaring Brunia

Melkveehouder


Na zijn studie ontdekte Jaring dat werkplezier belangrijker is dan een goede baan. Hij ging thuis werken en woonde een jaar alleen op een boerderij. Daar keek hij naar het landbouwsysteem en besloot dat het anders moest. Hij kwam met een bedrijfsplan voor de toekomst, waarvan iedereen zei dat het onmogelijk was, en volgde zijn hart en passie. Nu heeft hij een boerderij volledig geïnspireerd op natuurlijke processen. Alles tussen gras en koe is weggelaten en volledig gebaseerd op de kracht van de natuur. Na drie jaar opstarten en hard werken wordt er sinds dit jaar weer melk geproduceerd op het bedrijf.

jeroen_van_wijkJeroen van Wijk

Melkveehouder


Jeroen is een melkveehouder in het midden voor het land. Hij heeft passie voor boeren en besturen en maakt vaak de verbinding met de maatschappij. Tijdens zijn opleiding heeft Jeroen verschillende buitenlandstages gedaan: na Noord-Engeland is hij twee keer in Nieuw-Zeeland geweest. Toch heeft hij de keuze gemaakt het melkveebedrijf van zijn ouders, zo’n 10 kilometer van het centrum van Utrecht, over te nemen. Al snel kwam hij erachter dat hij niet iemand is om hele dagen alleen op het bedrijf te werken. Dus zoekt hij verdieping en probeert hij verbinding te leggen met de maatschappij en te kijken waar kansen en uitdagingen voor de toekomst liggen.

Steven-de-BieSteven de Bie

De Bioloog


Steven de Bie is ecoloog en expert op het gebied van biodiversiteit en landschapsbeheer. Sinds 2009 zit hij in het bestuur van de Vogelbescherming. Steven heeft een achtergrond in de industrie en de wetenschap en werkt nu als onafhankelijk consultant op het gebied van conservatie en duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen.

Grietsje-HoekstraCONOGrietsje Hoekstra

De Industrie


Grietsje groeide op als boerendochter op een melkveebedrijf in Friesland. Na haar studie Rurale Sociologie aan de Wageningen Universiteit werkte ze eerst in het agrarisch onderwijs voordat ze bij CONO Kaasmakers terecht kwam. CONO Kaasmakers, bekend van de Beemsterkaas, is een zuivelcoöperatie met 465 aangesloten melkveehouders. Daar is Grietsje vanuit haar functie van manager duurzaamheid onder andere verantwoordelijk voor het CONO Caring Dairy programma. Een zeer uitgebreid duurzaamheidsprogramma voor de CONO melkveehouders waar ruim 90% aan meedoet.

Hans-HarbersHans Harbers

De Filosoof


Hans Harbers is docent aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Groningen en focust zich vooral op thema’s die te maken hebben met de verhouding tussen wetenschap, technologie en samenleving. Hans is groot gebracht op een boerderij in het Noorden en schrijft nu artikelen over de relatie tussen stad en platteland; mens en dier; de boerderij vroeger en de boerderij nu.

Foto: Nichon Glerum

Foto: Nichon Glerum

Sietske Klooster

De Vormgever


Sietske Klooster studeerde in 2003 af als ‘Design Engineer’ op het project ‘Ontwerpen Beweegt’. Ze ontwikkelde een methodiek om nieuwe handelingen en bijbehorende belevingen te ontwerpen, zogenaamde omgangsvormen. In het project de MelkSalon past ze die methode toe om nieuwe ‘omgangsvormen met melk’ te ontwerpen, waarin melkproductie en -consumptie ‘integraal’ beleefd worden. Het proeven van verschillen tussen melken van verschillende boeren is daarin de spil.

WabbeschAlexander Weeber (Wabbesch)

De Groninger


 

Alexander Weeber ofwel Wabbesch is Groninger in hart en nieren. Hij is cabaretier en maatschappelijk vertegenwoordiger op tal van tereinen in de stad Groningen. Wabbesch zal er tijdens de Grote Melkshow voor zorgen dat alles wat gezegd wordt begrijpelijk blijft voor de doorsnee Groninger.

raphael_hoogvlietsRaphaël Hoogvliets

Host


De host van de Grote Melk Show is goede bekende Raphaël Hoogvliets. Voorheen was hij projectleider van Het Eetcafé, een on- en offline platform voor boer en burger georganiseerd door de Youth Food Movement en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. Daarnaast is hij oprichter van bureau YAP en freelance moderator op evenementen rondom voedsel.